เกี่ยวกับเรา

บริการด้านสำรวจรังวัดที่ดิน (Land Surveying) รวมทั้งงาน สอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน

บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด เป็นบริษัทรังวัดเอกชนให้บริการงานสำรวจรังวัดทั่วไปและงานรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน ตามพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน ใบอนุญาตเลขที่ 62 โดยทีมช่างสำรวจมืออาชีพและผู้ชำนาญการ ประกอบด้วย วิศวกรสำรวจ ช่างสำรวจ และทีมงาน ที่มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำงาน สามารถทำงานประสานงานกับหน่วยงานของราชการ เช่น กรมที่ดิน สปก. อบต. อบจ. แขวงการทาง มีผลงานในกลุ่มพลังงาน เช่น PTT, PTTEP, SHELL, บางจาก กลุ่มโรงงานต่างๆในนิคมอุตสาหกรรม เช่น นิคมฯมาบตาพุด, นิคมฯสินสาคร, นิคมฯลาดกระบัง, อาคารและศูนย์การค้าขนาดใหญ่ งานสำรวจก่อนปรับปรุงอาคาร โครงการกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ งานรถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ ฯ

 

ทีมงาน บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด

 

บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด ก่อตั้งปี 2540 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540088394 ด้วยเครื่องมือสำรวจมาตรฐาน เช่น กล้องประมวลผล, กล้องระดับดิจิตอล, กล้องระดับเลเซอร์ เครื่องรังวัดสัญญาณดาวเทียม (GNSS) เครื่องมือทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบและรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration) เชื่อถือได้ในความถูกต้องแม่นยำ

รายละเอียดบริษัท

ดาวน์โหลด Company Profile

สินค้าและบริการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจรังวัดมืออาชีพ รับเหมางานสำรวจรังวัดทำแผนที่ภูมิประเทศ สำรวจเส้นทางออกแบบถนน สำรวจวางผัง สำรวจกำหนดตำแหน่งเสาเข็ม สำรวจเพื่อการก่อสร้าง สำรวจออกแบบฯ และงานรังวัด สอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน ตามพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งมอบแบบ ผัง พร้อมรายงานผลการสำรวจอย่างละเอียดตรงต่อเวลา

บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด บริษัทรังวัดเอกชน ให้บริการด้านงานต่อไปนี้

 • บริการสำรวจรังวัดทั่วไป เช่น ทำแผนที่ภูมิประเทศ สำรวจเส้นทาง ออกแบบถนน สำรวจวางผัง สำรวจกำหนดตำแหน่งเสาเข็ม สำรวจเพื่อการก่อสร้าง สำรวจออกแบบ เป็นต้น
 • บริษัทรังวัดที่ดิน บริการงานรังวัด สอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน ตามพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน บริการงานรังวัดสอบเขต โดยสำนักงานช่างรังวัดเอกชน 
 • บริการงานสำรวจกำหนดตำแหน่งด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GNSS)
 • บริการงานรังวัดภาพถ่ายทางอากาศด้วย DRONE (Digital Photogrammetry)
 • สำรวจพัสดุคงคลัง เช่น ถ่านหิน วัสดุอื่น ๆ พร้อมคิดปริมาณวัสดุ

บริการงานสำรวจเพื่อการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการเหมืองแร่ ถนนทางด่วน ทางยกระดับ อุโมงค์ลอดทางแยก รถไฟฟ้า โครงการก่อสร้างสนามบิน การสำรวจปริมาณงานดันตัดดินถม และอื่น ๆ

บริษัทฯ ทำความเข้าใจลักษณะงานร่วมกับผู้ว่าจ้าง วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ทบทวนแผนก่อนลงสำรวจจริงตามแผน ทำการสำรวจด้วยเครื่องมือสำรวจสมัยใหม่ ซึ่งได้ประสบความสำเร็จในหลาย ๆ โครงการในประเทศไทย และมีความชำนาญในการสำรวจในสนาม เราตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือก่อนลงพื้นที่งานภาคสนามทุกครั้ง

หลังจากทำงานสนามแล้วเสร็จ มีการคำนวณประมวลผลข้อมูลสำรวจ จัดทำรายงาน จัดทำแบบ ผัง พร้อมรายงานผลการสำรวจให้ลูกค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคต

 

บริการ

 • งานรังวัดดาวเทียม GNSS (GNSS SURVEYS)

  บริการงานสำรวจกำหนดตำแหน่งด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GNSS) GNSS ย่อมาจากคำว่า Global Navigation Satellite System คือระบบนำทางโดยอาศัยการระบุพิกัด ตำแหน่งต่างๆ ที่อยู่บนพื้นผิวโลกจากสัญญาณดาวเทียม GNSS  ชนิดของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS  1. เครื่องรับแบบนำหน Navigation Receiver  2. เครื่องรับแบบยีออดีติก วิธ...

  หมวดหมู่ : สำรวจและรังวัดที่ดิน

  ดูรายละเอียด
 • งานรังวัดภูมิประเทศ (TOPOGRAPHIC SURVEYS)

  การรังวัดภูมิประเทศ เป็นการสำรวจรังวัดเพื่อกำหนดตำแหน่งทางราบและทางดิ่ง เพื่อให้ได้รายละเอียดจากสิ่งมนุษย์สร้างและที่มีในธรรมชาติในบริเวณที่ต้องสำรวจ ปัจจุบันจะทำการสำรวจเพื่อทำเป็นแผนที่มูลฐาน (Base Map) เพื่องานสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ จะสามารถนำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมาใช้ในปัจจุบันนี่ภาพถ่ายดาวเทียมที่ประเทศที่มีดาวเทียม โดยเฉพ...

  หมวดหมู่ : สำรวจและรังวัดที่ดิน

  ดูรายละเอียด
 • การสำรวจเพื่อเขียนแบบบ้านหรืออาคารเดิม (AS-BUILT SURVEYS...

  การสำรวจเพื่อเขียนแบบ บ้านหรืออาคารที่มีอยู่ปัจจุบัน (As-Built Survey) คือ การสำรวจเพื่อเขียนแบบอาคารหลังจากการก่อสร้างเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว โดยแบบ AS-Built Drawing จะแสดงรายละเอียด ของสิ่งที่ได้ก่อสร้าง เช่น งานสถาปัตย์ แปลนพื้นของแต่ละชั้น แปลนหลังคา รูปตัด ลักษณะช่องเปิดทั้งหมด เช่นประตู หน้าต่าง ฯ งานไฟฟ้า/แอร์ แนวทางเดินสายไฟ ตำแ...

  หมวดหมู่ : สำรวจและรังวัดที่ดิน

  ดูรายละเอียด
 • งานสำรวจรังวัดที่ดิน (CADASTRAL SURVEYS)

  งานสำรวจรังวัดที่ดิน (Cadastral Surveys) คือ การสำรวจรังวัดเพื่อให้ทราบ ที่ตั้ง มุมเขต และขนาดเนื้อที่ของแปลงที่ดิน รวมทั้งการรังวัดภายใต้ พรบ. รังวัดเอกชน เช่น รังวัดสอบเขต รวม และแบ่งแยก โฉนดที่ดิน

  หมวดหมู่ : สำรวจและรังวัดที่ดิน

  ดูรายละเอียด
 • การสำรวจวัสดุคงคลัง (INVENTORY SURVEYS)

  การสำรวจวัสดุคงคลัง หรือ สินค้าคงคลัง (Inventory Survey) หมายถึง การสำรวจหาปริมาณ/ปริมาตร ของวัสดุหรือสินค้าต่างๆ เป็นข้อมูลเก็บไว้วางแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น การผลิต การก่อสร้าง ดำเนินการขาย หรือดำเนินงานอื่นๆ เช่น ถ่านหิน ชีวมวล กะลาปาร์ม ไม้ชิป ไม้ฟืนท่อน ไม้ยางพารา ขี้กบ-ขี้เลื่อย แกลบ ซังข้าวโพด เหง้ามันสับ ...

  หมวดหมู่ : สำรวจและรังวัดที่ดิน

  ดูรายละเอียด
 • การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (CONSTRUCTION SURVEYS)

  การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง การสำรวจขั้นนี้ รวมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน ทางรถไฟ สนามบิน อาคาร ฯ จะต้องสำรวจ ดังนี้  งานวางผัง (Setting Out Surveys) การกำหนดระยะและหมุด ควบคุม ต่างๆ เช่น Base lines , Offset และหมุด BM โดยอ้างอิงจากแบบก่อสร้างที่ได้ทำการออกแบบไว้ งานกำหนดตำแหน่งเสาเข็ม Pile Location หลังจากทำการกำหนดร...

  หมวดหมู่ : สำรวจและรังวัดที่ดิน

  ดูรายละเอียด
 • บริการงานรังวัดภาพถ่ายทางอากาศด้วย DRONE (MAPPING)

  บริการงานรังวัดภาพถ่ายทางอากาศด้วย DRONE  การฉายภาพ UAV (DRONE) สำหรับการทำแผนที่และการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ปัจจุบันแพลตฟอร์ม UAV เป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสำหรับการตรวจสอบการเฝ้าระวังการทำแผนที่และการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ มีการนำเสนอแอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ ในโดเมนระยะสั้นและระยะใกล้ ได้แก่ UAVs และทางเลือกต้นทุนต่ำสำหรับการถ่ายภาพทางอากาศแบบดั้งเดิ...

  หมวดหมู่ : สำรวจและรังวัดที่ดิน

  ดูรายละเอียด
 • การเจาะสำรวจดิน (SOIL INVESTIGATION SURVEYS)

  การเจาะสำรวจดิน (Soil Investigation) คือ การเจาะสำรวจดินให้ได้ความลึกที่เหมาะสมพร้อมเก็บตัวอย่างดินจากพื้นที่โครงการเพื่อนำไปหาค่าดัชนีต่างๆทางวิศวกรรม เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการนำไปวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ในห้องทดสอบ และคำแนะนำในกานออกแบบฐานราก

  หมวดหมู่ : สำรวจและรังวัดที่ดิน

  ดูรายละเอียด
 • การสำรวจโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า (SURVEYS FOR MRT)

  การคมนาคม  บริษัทได้ดำเนินงานสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศ Plan & Profile และสำรวจเพื่อการก่อสร้างให้กับกลุ่ม ช.การช่าง และกลุ่มอิตาเลียนไทย ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งเป็นระบบรถไฟฟ้าติดินแห่งแรกของประเทศไทย นอกจากนั้น โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และสีส้มในปัจจุบันซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

  หมวดหมู่ : สำรวจและรังวัดที่ดิน

  ดูรายละเอียด
 • งานสำรวจด้านพลังงาน (SURVEY FOR Oil & GAS)

  บริการงานสำรวจ ด้านพลังงาน อุตสาหกรรมน้ำมัน และแก๊สธรรมชาติ บริษัทได้ดำเนินการสำรวจ และออกแบบหลุมขุดเจาะน้ำมัน และแนวท่อส่งน้ำมัน และแก็สธรรมชาติ ให้กับกลุ่ม ปตทสผ. สัมปทานบนปกในประเทศไทยทั้งหมด ตลอดจนต่างประเทศ  ถ่านหิน การสำรวจปริมาณถ่านหิน และเชื่อเพลิงอื่น ๆ เช่น กะลาปาล์ม ทั้งบริเวณลาน และในคลังพัสดุ  พลังงาน...

  หมวดหมู่ : สำรวจและรังวัดที่ดิน

  ดูรายละเอียด

ติดต่อเรา

ชื่อธุรกิจ

บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่
119/142 หมู่ 6
ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00

พิกัด

13.8039434118528, 100.64568409999993